Berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayainya dan membuat perkongsian.

Tidak Pasti, Jangan Kongsi.