Pengurus : Nor Solehah (0111 986 8256)

Penolong Pengurus : Syafiqah (018 871 4877)

 

Alamat : Pusat Internet 1 Malaysia,
No 11, jalan Rishah Permai,
Taman Rishah Permai,
30100 Ipoh, Perak.