Tarikh : 24 Oktober 2020

Hari : Sabtu

Masa : 10.00 pagi - 4.50 petang

Lokasi :  PI Taman Rishah Permai, Buntong

Peserta : Komuniti Setempat

Tujuan : Bersama-sama anggota Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Perak membantu ahli komuniti untuk mendaftar eCensus iaitu Banci Malaysia tahun 2020 secara dalam talian.

Aktiviti : Klinik ini meruka kan klinik e-Census kali kedua di Pusat Internet Taman Rishah Permai. Pada sesi kali ini seramai lima orang anggota dari Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Perak telah hadir ke Pusat Internet Taman Rishah Permai untuk membantu penduduk sekitar mengisi maklumat banci secara online.

Gambar Aktiviti