Tarikh : 24 Oktober 2020

Hari : Sabtu

Masa :  10.00 pagi - 4.50 petang

Lokasi: PI Taman Rishah Permai, Buntong

Peserta: Komuniti Setempat