Tarikh : 26 Oktober 2020

Hari : Isnin

Masa : 3.00 petang - 4.00 petang

Lokasi :  PI Taman Rishah Permai, Buntong

Peserta : Sukarelawan MIV

Tujuan : Sembang santai bersama-sama MIV, MCMC dan para sukarelawan MIV untuk membincangkan tugas dan masalah yang dihadapi secara online meeting.

Aktiviti : Para sukarelawan menggunakan kemudahan di Pusat Internet namun begitu terdapat mereka yang menggunakan kemudahan sendiri kerana bekerja. Pelbagai perkara dibincangkan selama sesi ini berlangsung. Kempen Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong masih diteruskan sehinggal awal bulan November.

Gambar Aktiviti