Tarikh : 14 Mac 2020

Hari : Ahad

Masa : 9.00 pagi - 11.00 pagi

Lokasi :  PI Taman Rishah Permai, Buntong

Peserta : 2 Orang

Tujuan : Membantu ahli komuniti dengan melatih diri mereka untuk menjawab kuiz word search dengan pantas.

Aktiviti : Kelas ini bermula jam 9 pagi, kedua mereka bersemangat untuk menghadiri kelas pada pagi ini. Petugas memberikan laman sesawang yang berkaitan dengan word search untuk dijawab oleh mereka. Masing-masing bersaing secara sihat untuk memenangi siapa yang terpantas.

Gambar Aktiviti